default_mobilelogo

Nieuws over de windmolen

Grote opkomst bij bewonersavond Wind op Vijfsluizen (30/10/2019)
De informatieavond over de toekomstige Windmolen op Vijfsluizen trok ruim zeventig nieuwsgierige bewoners naar wijkcentrum de Erker op 30 oktober 2019. Drie presentaties beantwoordden veel prangende vragen, en de kritische noten werden in gemoedelijke sfeer gekraakt.

Lees hier het hele bericht of open het verslag in pdf

De windmolen in de media

Het Schiedams Energie Collectief (SEC) werkt aan de bouw van tenminste twee windturbines in de stad, waarvoor de financiering zoveel mogelijk met Schiedamse deelnemers worden gerealiseerd. Zo blijven de opbrengsten óok zoveel mogelijk in Schiedam. SEC zal deze molens (laten) bouwen, waarna Energiek Schiedam ze gaat exploiteren.

Waarom wind op Vijfsluizen?
In 2020 moet 14% van de energie in Nederland duurzaam zijn. Met de komst van een windmolen op Vijfsluizen, levert de energiecoöperatie Energiek Schiedam (ES) een bijdrage aan de regionale opgave: productie van duurzame energie. In het klimaatbeleidsplan 2016-2020 van de gemeente Schiedam zijn twee windmolens opgenomen. Eén daarvan is de windmolen op Vijfsluizen.

Locatie van de windmolen
De molen komt op een (nog aan te leggen) kleine strekdam, in het getijdenatuurgebied van de Vijfsluizerhaven te staan. Dit is bij de ingang van de Benelux-fietstunnel naar Hoogvliet. 

schiedam windmolen op vijfsluizen 01 schiedam windmolen op vijfsluizen 03

schiedam windmolen op vijfsluizen 05
Deze plaats is in overleg met de provincie, gemeente en het Schiedams Energie Collectief (SEC) gekozen, omdat de molen hier het best ingepast kan worden in de omgeving, met zo min mogelijk overlast tijdens de bouw en de exploitatie.

Daarnaast hebben er historisch gezien ook windmolens gestaan rond Vijfsluizen. Langs de Poldervaart (in 1280 aangelegd) stonden zeven windmolens. Zij voerden het water vanuit de omliggende polders (Vrijenban, Hof van Delft, Berkel, Kethel en Pijnacker), af naar de Poldervaart. Via vijf sluisjes maalden zij het water de Schie in. In 1587 werden die sluizen, voor de gebieden, vervangen door een grote sluis: 'De Vijfsluizen'.

Feiten en cijfers
Er is nog geen leverancier geselecteerd. Dit zijn de eigenschappen van het beoogde type windturbine:
  • Vermogen ca. 3.500 kWatt
  • Opbrengst ca. 8.000.000 kWh (per jaar)
  • Hoogte mast ca. 100 meter, maximale hoogte (tip van de wiek) ca. 150 meter
Planning
Hoe verloopt het proces van realisatie van Wind op Vijfsluizen:

Juni 2019 - oktober 2019 Uitvoeren van de benodigde studies en onderzoeken
Oktober 2019 Informatieavond
November 2019 Publicatie ontwerp-beschikking Omgevingsvergunning
December 2019/augustus 2020   Publicatie definitieve beschikking
September – oktober 2020 Subsidietraject najaarsronde SDE+ 2021
November 2020 – maart 2021 Aanbestedingstraject, selecteren van leverancier
April 2021 Aanvraag bouwvergunning
Voorjaar 2021 Opstellen prospectus en financiering
Augustus 2021 Financial Close
Najaar 2021 Start van de bouw
Voorjaar 2022 Inbedrijfstelling, overdracht aan energiecoöperatie Energiek Schiedam

Meer vragen?
Bekijk hier alle veelgestelde vragen over de Windmolen op Vijfsluizen (in pdf). 

Meedoen?

Om betrokken te worden, Wind op Vijfsluizen te steunen of om straks mee te kunnen investeren kun je nu al lid worden van Energiek Schiedam. Dit is een coöperatieve vereniging. Iedereen in Schiedam kan lid worden: bewoners, bedrijven, belangengroeperingen en verenigingen kunnen zich aansluiten voor € 10 per jaar.

Aanmelden

Partners

Initiatiefnemer
Schiedams Energie Collectief (SEC)

Exploitant
Energiek Schiedam (ES), de energiecoöperatie van Schiedam

Gemeente Schiedam
Energie Samen, de overkoepelende organisatie voor energiecoöperaties

Antea voert de benodigde studies uit

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit project? Stuur dan een e-mail aan windopvijfsluizen@energiekschiedam.nl.

Over Energiek Schiedam

Energiek Schiedam maakt zich hard voor een energieneutrale stad in 2030, maar liever eerder. We doen dit door duurzame energieprojecten te realiseren, door mensen met een hart voor duurzaamheid bij elkaar te brengen en de gemeente te ondersteunen. Meedoen? Neem dan contact met ons op. Samen werken we aan een energieneutraal Schiedam!