Zon op Wenneker

De 207 zonnepanelen op het dak van cultuurverzamelgebouw het Wennekerpand in Schiedam-Centrum wekken samen bijna 50.000 kWh per jaar aan duurzame energie op. 

Zon op Tunneldak A4

We zien op het tunneldak van de A4 - bovenop verkeersknooppunt Kethelplein, bij Sportpark Willem Alexander - kansen voor een groot energie-opwekproject.

Zon op school

Momenteel onderzoeken we samen met onderwijskoepels PRIMO en SIKO welke Schiedamse schoolgebouwen geschikt zijn om van zonnepanelen te voorzien.

Zon op De Erker

Sinds eind 2020 voorzien de 166 zonnepanelen op het dak van wijkcentrum De Erker het pand en de naastgelegen gymzaal - geëxploiteerd door Stichting PRIMO - van groene stroom. 

Zon in de binnenstad

Collectief energie opwekken door middel van zonnepanelen op panden in de binnenstad van Schiedam - mét behoud van de historische waarden. Die uitdaging gaan we graag aan.

Wind op Vijfsluizen

Energiek Schiedam werkt aan de bouw van een windturbine op Vijfsluizen. We willen een deel van de kosten via crowdfunding bijeenbrengen. 

Regionale samenwerking

Wij zijn lid van Energiecoöperatie Regio Rijnmond, een coöperatie van en voor energiecoöperaties uit de regio. Samen bundelen wij onze krachten, kennis en ervaring en ontwikkelen we grote duurzame energieprojecten. Zo kunnen we in de toekomst zélf onze regio van groene energie voorzien. Ook onze leden plukken hier de vruchten van; samen hebben we meer projecten waaraan onze leden kunnen deelnemen.

 

Landelijke samenwerking

Energiek Schiedam is onderdeel van een grotere beweging. Nederland telt inmiddels ruim 600 energiecoöperaties, die zich allemaal inspannen om de energietransitie te versnellen en lokaal eigenaarschap en participatie mogelijk te maken. Via landelijke netwerken en coöperaties delen zij kennis en deskundigheid en versterken zij elkaar. Op de interactieve kaart van HIER Opgewekt zie je de resultaten van onze inspanningen.

Energiek Schiedam is onder meer aangesloten bij:

images/partners/energiesamen-econobis.jpg#joomlaImage://local-images/partners/energiesamen-econobis.jpg?width=700&height=350
images/partners/energiesamen-zh.jpg#joomlaImage://local-images/partners/energiesamen-zh.jpg?width=700&height=350
images/partners/hieropgewekt.jpg#joomlaImage://local-images/partners/hieropgewekt.jpg?width=700&height=350
images/partners/hoom.jpg#joomlaImage://local-images/partners/hoom.jpg?width=700&height=350
images/partners/om.jpg#joomlaImage://local-images/partners/om.jpg?width=700&height=350

Samenwerking met groene energieleveranciers

Energieleveranciers om | nieuwe energie en Greenchoice ondersteunen de projecten van Energiek Schiedam. Neem je daar je energie af en ben je lid van onze coöperatie? Laat het ons én de leverancier weten. Deze schenkt Energiek Schiedam dan een klein bedrag. Overweeg je over te stappen? Dan kun je een aparte link gebruiken voor aanmelding bij om | nieuwe energie en Greenchoice.

Volg ons

Over deze website

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.