default_mobilelogo
Wij zijn een groep bewoners die iets willen doen voor onze stad. Energiek Schiedam is een coöperatieve vereniging, waarbij iedere Schiedammer die een bijdrage wil leveren aan een duurzame stad zich kan aansluiten. Energiek Schiedam kent leden, een bestuur en een aantal commissies die zich bezighouden met projecten.
een bestuur, commissies en leden.

Aangezien dit nogal wat is om op deze pagina te zetten, stellen we hier alleen ons bestuur voor. Het bestuur van Energiek Schiedam is onbezoldigd en wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Zij vervullen hun bestuursfunctie op vrijwilligersbasis, vanuit hun hart voor de stad én voor duurzaamheid. 

Wil jij je ook graag bestuurlijk of organisatorisch inzetten voor Energiek Schiedam, neem dan contact op. Heb je weinig tijd, maar wil je wel helpen bijvoorbeerd door je kennis te delen op een van onze activiteiten, laat het weten!
Voorzitter

alexander van steenderen

Ik woon sinds 2009 in Schiedam-Oost met mijn vriendin en twee kinderen. In het verleden heb ik me als wethouder ingezet voor een duurzame ontwikkeling in Schiedam. Sindsdien heb ik er mijn werk van gemaakt als strategisch adviseur Energietransitie bij de gemeente Rotterdam. Ik hou van onze stad en heb dan ook ongelofelijk veel zin om die kennis en ervaring voor Schiedam in te zetten. Energiek Schiedam is daarvoor de aangewezen plek!
Secretaris

alexander van steenderen

Al weer bijna 50 jaar woon ik in Schiedam. In een oud grachtenpand aan de Lange Haven. Een aantal jaren geleden zijn we voorzien van zonnepanelen op ons dak. Ik heb tot mijn pensioen bij de overheid gewerkt. Op verschillende plaatsen, maar altijd sterk verbonden met milieu- en duurzaamheidsbeleid. Het is mijn overtuiging dat het alleen lukt om Schiedam mooi, schoon groen en duurzaam te maken als veel Schiedammers daar direct bij betrokken zijn en hiervoor zelf verantwoordelijkheid nemen. Daarom is het goed dat Energiek Schiedam er is als energiecoöperatie van én voor inwoners van Schiedam. Ik lever daar graag een bijdrage aan.
Penningmeester 

krispijn beek

Ik woon met mijn vrouw en twee dochters in Schiedam-Noord, waar we op jaarbasis evenveel elektriciteit opwekken als we verbruiken en bezig zijn ons huis stapsgewijs van gas af te halen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als projectleider energietransitie bij de gemeente Woerden. Mijn ambitie is om zoveel mogelijk Schiedammers bij lokale duurzame energie te betrekken, zodat de opbrengsten gebruikt kunnen worden voor een mooier en socialer Schiedam.
Algemeen bestuurslid

alexander van steenderen

Ik woon al mijn hele leven in Schiedam. Met veel plezier bouw ik aan onze samenwerkingen met bewoners, de gemeente en andere partijen. In het dagelijks leven werk ik bij de Kleine Ambassade. Daar houd ik mij bezig met de strategie en bedrijfsvoering. Ik hou van een heldere en stevige visie: bouwen aan een duurzamer Schiedam doen we samen.
Algemeen bestuurslid

dolf bierhuizen

Ik woon al ruim 30 jaar Schiedam-Zuid. Mijn werkzaamheden en ervaring liggen in de energie en automobielwereld, juist op die terreinen waar innovatie zorgt voor oplossingen die je als organisatie niet in je eentje bedenkt of realiseert. Ik zet me in voor Energiek Schiedam omdat de energietransitie het niet alleen moeten hebben van top-down oplossingen, maar vooral van vele lokale initiatieven die zorgen voor collectieve energieopwekking en waarvan je zelf eigenaar bent. Voor deze én de volgende generaties. Schiedam verdient dat!

Over Energiek Schiedam

Energiek Schiedam maakt zich hard voor een energieneutrale stad in 2030, maar liever eerder. We doen dit door duurzame energieprojecten te realiseren, door mensen met een hart voor duurzaamheid bij elkaar te brengen en de gemeente te ondersteunen. Meedoen? Neem dan contact met ons op. Samen werken we aan een energieneutraal Schiedam!