Het Schiedams Energie Collectief (SEC) werkt aan de bouw van een windturbine op Vijfsluizen. We willen een deel van de kosten via crowdfunding bijeenbrengen. 

Zo wordt de windmolen van de Schiedammers en kunnen zij ook meedelen in de winst. SEC zal deze molens (laten) bouwen, waarna de exploitatie aan Energiek Schiedam wordt overgedragen.

Wind op Vijfsluizen heeft heel wat voeten in de aarde en de voorbereiding neemt daarom veel tijd in beslag. Momenteel zijn we druk in gesprek met grondeigenaar Rijkswaterstaat en wachten we op de resultaten van de laatste fauna-onderzoeken. Zodra de provincie Zuid-Holland ontheffing verleent en het ontwerp van de molen definitief is, kunnen we een omgevingsvergunning gaan aanvragen. 

Gezien de omvang van dit project hebben we samenwerking gezocht met De Windvogel, een landelijk opererende windenergiecoöperatie die onze Vlaardingse evenknie ondersteunt bij de realisatie van twee windmolens in het Oeverbos.

PLANNING

3e kwartaal 2021   Afronding laatste fauna-onderzoeken
4e kwartaal 2021   Aanvraag ontheffing Provincie Zuid-Holland
Eind 2021   Afronding ontwerp molen
Voorjaar 2022   Aanvraag wijziging omgevingsvergunning
3e kwartaal 2022   Verwachte toekenning omgevingsvergunning
2023    Aanvraag SDE++ subsidie
2e kwartaal 2023   Verwachte toekenning SDE++ subsidie
3e kwartaal 2023   Opdracht bouw

De windmolen wordt in de fabriek gebouwd en vervolgens op de locatie geplaatst. De totale bouwtijd inclusief plaatsing bedraagt ongeveer 12 maanden.

MEEDOEN?

Om Wind op Vijfsluizen te steunen of om straks mee te kunnen investeren kun je lid worden van Energiek Schiedam. 

 

Samen zijn we om

Wij zijn Energiek Schiedam | om. Samen met tientallen andere lokale energie coöperaties vormen wij het groenste energiecollectief van Nederland: om | nieuwe energie. Door onze krachten te bundelen kunnen we als collectief 100% duurzame en lokale energie leveren in onze eigen regio. Dat maakt dat we als collectief al 5 keer zijn uitgeroepen tot meest duurzame energieleverancier van Nederland. Samen zijn we om.

Partners

Initiatiefnemer
Schiedams Energie Collectief (SEC)

Exploitant
Energiek Schiedam

Studies
Antea

Energie Samen, de overkoepelende organisatie voor energiecoöperaties

In de media

Meedoen?

Om betrokken te worden, Wind op Vijfsluizen te steunen of om straks mee te kunnen investeren kun je nu al lid worden van Energiek Schiedam. Het lidmaatschap staat open voor bewoners, bedrijven, belangengroeperingen en verenigingen en kost € 10 per jaar.

Volg ons

Over deze website

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.