Voor onze energie-opwekprojecten maken we gebruik van landelijke subsidieregelingen. Daarbij vallen termen als ‘postcoderoos’ en ‘SDE’, maar wat betekenen die eigenlijk? Dat leggen we hier kort uit.

De postcoderoosregeling
Via de Regeling Verlaagd Tarief - kortweg ‘postcoderoosregeling’ – kwamen leden van coöperaties en VvE’s tussen 2014 en maart 2021 in aanmerking voor korting op hun energiebelasting. De regeling was bedoeld voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie én die woonachtig zijn binnen de zogeheten postcoderoos – een gebied rondom de postcode van de locatie waar de installatie staat. De korting wordt toegepast op de individuele energienota van elk lid en kan oplopen tot het volledige tarief van de eerste schijf, tot maximaal de kosten van het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar. Met de postcoderoosregeling profiteren de leden van lagere kosten en ontvangt de coöperatie inkomsten van de verkochte stroom. Deze regeling is per 1 april vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking.

Ons project Zon op De Erker maakt gebruik van deze regeling.


De SDE+-exploitatiesubsidie
De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, oftewel de SDE+- subsidie, is een exploitatiesubsidie. Deze wordt, in tegenstelling tot bij de postcoderoosregeling, aan één rechtspersoon toegekend. De overheid vergoedt tot een bepaalde hoogte het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie, oftewel de opbrengsten.

Ons project Zon op Wenneker maakt gebruik van deze regeling.
Beide regelingen zijn bedoeld om investering in duurzame energie en lokaal eigenaarschap mogelijk te maken voor mensen die dat niet op eigen gelegenheid kunnen (bijvoorbeeld met zonnepanelen op hun eigen dak). Dankzij deze regelingen kunnen wij Schiedammers de kans geven om al vanaf € 25 een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. Omdat wij vinden dat iedereen moet kunnen meedoen, zorgen we dat de panelen gelijkelijk worden verdeeld onder alle geïnteresseerden. Het is dus niet zo dat een paar leden alle panelen kunnen opkopen.


Meer weten? Op de website van Hier opgewekt kun je verder lezen.

Samen zijn we om

Wij zijn Energiek Schiedam | om. Samen met tientallen andere lokale energie coöperaties vormen wij het groenste energiecollectief van Nederland: om | nieuwe energie. Door onze krachten te bundelen kunnen we als collectief 100% duurzame en lokale energie leveren in onze eigen regio. Dat maakt dat we als collectief al 5 keer zijn uitgeroepen tot meest duurzame energieleverancier van Nederland. Samen zijn we om.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.