default_mobilelogo
Om onze doelstellingen te behalen werken we samen met de gemeente, we geven gevraagd en ongevraagd advies. In dit kader hebben we eind 2017 een plan ingediend bij de gemeente waarin wij hebben aangeboden de gemeente te helpen met hun eigen doelstellingen om Schiedam duurzamer te maken. Dit plan hebben we ingediend onder de noemer Platform Duurzame Energie. Doel van het platform: Duidelijkheid scheppen voor Schiedammers waar zij terecht kunnen met vragen over duurzaamheid. Daarbij is een doel op zich om te zorgen dat Schiedammers vragen over duurzaamheid gaan stellen, door ze actief te benaderen. In eerste instantie hebben we ons gericht op VvE's.

Eind 2017 hebben we financiering gekregen van de gemeente Schiedam uit het Programma Duurzaamheid om onze werkzaamheden in te richten. Met dit geld hebben we onder andere onze website zo in kunnen richten dat hier meer informatie staat voor de Schiedammer die wil verduurzamen en konden we de eerste pilot te starten met een VvE. 

We hebben ons plan verder uitgewerkt en zowel de provincie als gemeente ons plan aangeboden, met de volgende activiteiten: het helpen van VvE's met Zonnepanelen, het zijn van een informeel aanspreekpunt en de informatievoorziening van particulieren. We nemen hierbij ook een actieve rol in het informeren van de bewoners in Nieuwland en Groenoord, de wijken die als eerste aardgasvrij zullen worden in Schiedam. We hebben een voortrekkersrol in de pilot Alles-Elektrisch waar we zowel bewoners als ondernemers begeleiden in het vraagstuk hoe je aardgasvrij kunt worden.

Voor dit totale plan hebben we subsidie gekregen van zowel de provincie als de gemeente, waaruit we ook eigen uren mogen vergoeden. We doen dit nadrukkelijk niet in opdracht van de gemeente of provincie, wij zijn onafhankelijk. Meest actief in het platform zijn Merel, Ted en Inge.

Over Energiek Schiedam

Energiek Schiedam maakt zich hard voor een energieneutrale stad in 2030, maar liever eerder. We doen dit door duurzame energieprojecten te realiseren, door mensen met een hart voor duurzaamheid bij elkaar te brengen en de gemeente te ondersteunen. Meedoen? Neem dan contact met ons op. Samen werken we aan een energieneutraal Schiedam!