Zon op De Erker

Sinds eind 2020 voorzien de 166 zonnepanelen op het dak van wijkcentrum De Erker het pand en de naastgelegen gymzaal - geëxploiteerd door Stichting PRIMO - van groene stroom. 

Wind op Vijfsluizen

Het Schiedams Energie Collectief (SEC) werkt aan de bouw van een windturbine op Vijfsluizen. We willen een deel van de kosten via crowdfunding bijeenbrengen. 

Zon op Tunneldak A4

We zien op het tunneldak van de A4 - bovenop verkeersknooppunt Kethelplein, bij Sportpark Willem Alexander - kansen voor een groot energie-opwekproject.

Zon op Wenneker

De 207 zonnepanelen op het dak van cultuurverzamelgebouw het Wennekerpand in Schiedam-Centrum wekken samen bijna 50.000 kWh per jaar aan duurzame energie op. 

Zon op school

Momenteel onderzoeken we samen met onderwijskoepels PRIMO en SIKO welke Schiedamse schoolgebouwen geschikt zijn om van zonnepanelen te voorzien.

Zon in de binnenstad

Collectief energie opwekken door middel van zonnepanelen op panden in de binnenstad van Schiedam - mét behoud van de historische waarden. Dat is een uitdaging die we graag aangaan.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.