default_mobilelogo

De informatieavond over de toekomstige Windmolen op Vijfsluizen trok ruim zeventig nieuwsgierige bewoners naar wijkcentrum de Erker op 30 oktober 2019. Drie presentaties beantwoordden veel prangende vragen, en de kritische noten werden in gemoedelijke sfeer gekraakt.

“We hopen dat iedereen hier vanavond weggaat met de gedachte ‘deze windmolen gaat echt wat goeds doen, voor ons en voor Schiedam’”, opende voorzitter van de avond Dolf Bierhuizen. Het Schiedams Energie Collectief, initiatiefnemer van de geplande Windmolen op bedrijventerrein Vijfsluizen, organiseerde de avond samen met Energiecoöperatie Energiek Schiedam. In drie presentaties werden de verschillende kanten van de windmolen belicht en daarna was er ruimte voor persoonlijke vragen van wijkbewoners en andere geïnteresseerden. 

Tripje naar het Hartelkanaal

Allereerst vertelde Huib Sneep over de praktische zaken. Waar de molen nu precíes komt te staan, bleek een van de meest prangende vragen. Ook kwam de planning van de bouw van de windmolen aan bod. “De hele wijk kan straks volstaan met de energie van deze ene molen”, maakte Sneep de opbrengst concreet.

Bij de slides over de impact op vogels, en bij de details over geluid en slagschaduw volgden wat vragen. De meer technische vragenstellers konden na de presentatie de betreffende rapporten nog komen bekijken. Een bezorgde wijkbewoner kreeg de uitnodiging voor een tripje naar de bestaande windmolens aan het Hartelkanaal, om met eigen ogen en oren gerustgesteld te worden.

Ondernemers vóór energietransitie

De voorzitter van de Ondernemersvereniging Schiedam Havens, Pieter Sneep - “uniek dat ik hier toevallig samen met mijn broer op één bijeenkomst presenteer” - vertelde daarna hoe de bedrijven van Vijfsluizen de komst van de Windmolen zien. “Ondernemers zijn eigenlijk allemaal vóór energietransitie en dus voor dit initiatief”.

Dat er op de avond weinig ondernemers waren, ziet hij als extra bewijs van vertrouwen. “Als je hoort hoe hoog het wordt en hoe vogels ook op zee allemaal mooi een plekje vinden rondom zo’n molen, zien wij dat als ondernemers met vertrouwen tegemoet.”

Profiteren voor Schiedammers

“Hoe profiteren de ondernemers ervan?”, wilde een van de aanwezigen weten. Daarop gaf de derde presentatie antwoord. Want de ondernemers kunnen, net als alle Schiedammers, investeren in de molen en daarmee later delen in de winst, vertelde Krispijn Beek vertelde namens Energiek Schiedam. In de loop van 2020 kan elke Schiedammer - die lid is geworden van de coöperatie -  een aandeel in de molen kopen.

Als de bouw afgerond is, zal de energiecoöperatie de molen exploiteren en onderhouden.

“We denken ook over een omgevingsfonds, en manieren om Schiedammers met een kleine beurs die niet kunnen investeren, toch ook profijt van de molen te laten hebben”, zei Beek ook.

Technische vragen

Het plenaire deel was daarmee afgerond maar aan de verschillende ‘tafels’ konden nog meer specifieke vragen gesteld worden. “Als eerste vind ik het heel leuk dat jullie je zo inzetten voor de energietransitie. Dat mag ook gezegd worden” zegt een jonge vrouw die met een vraag over geluidsoverlast naar de ‘technische tafel’ komt om het rapport in te zien.

“We zijn hier om op te halen wat jullie als bewoners nog meer willen weten”, besluit avondvoorzitter Bierhuizen.  Alle vragen zijn daarom genoteerd en zijn hier als ‘FAQ’ te downloaden. Ook worden ze op verzoek gemaild aan bezoekers.

Een van de laatste bezoekers die weggaat is nog wat sceptisch. “Ik ben niet tegen die molen, maar ik weet niet of ik eraan wil bijdragen”, bromt hij. “Maar aan de andere kant: als hij er toch komt, kan ik er maar beter aan verdienen”.

Over Energiek Schiedam

Energiek Schiedam maakt zich hard voor een energieneutrale stad in 2030, maar liever eerder. We doen dit door duurzame energieprojecten te realiseren, door mensen met een hart voor duurzaamheid bij elkaar te brengen en de gemeente te ondersteunen. Meedoen? Neem dan contact met ons op. Samen werken we aan een energieneutraal Schiedam!