default_mobilelogo
‘Duurzaamheid de wijk in brengen', dat wat Ina Blans voor ogen staat met de zonnepanelen op wijkcentrum De Erker. Het is ook het motto waarmee de gemeente Schiedam een zogenaamde ‘green deal’ is aangegaan met scholenkoepel Primo. Natuurlijk gaat het hier om de zonnepanelen die wij als Energiek Schiedam met behulp van onze leden gaan realiseren. Lees hier meer. 

De wethouders Marcel Bregman, ‘van duurzaamheid’, naast andere portefeuilles zoals Vastgoed, en Jeroen Ooijevaar , ook van duurzaamheid en van wonen en infrastructuur, lichtten vanmiddag de duurzame ambities van Schiedam nog eens toe, in De Erker. Duurzaamheid als een van de belangrijke pijlers van beleid, naast stedelijke en sociale ontwikkeling. Niet meer dan logisch dat Schiedam de Global Goals van de VN ondertekende en zo een Global Goalsgemeente werd. “Dat is nu goed verankerd in het beleid.” Het betekent zoveel als dat de stad zich schaart achter de zeventien wereldwijde ambities voor ontwikkeling die de volkerenorganisatie opstelde. En daar werk van wil maken. Overigens: dat zijn niet alleen zaken die het milieu betreffen, maar ook armoede willen bestrijden en gezondheid willen bevorderen. Er is ook een vertaling gemaakt voor kinderen, en die – over verhalen erover – gaan verschillende wethouders donderdag op de Dag van de Duurzaamheid op scholen voorlezen.

Maar terug naar het dak van De Erker. Dan wordt het concreet en zitten de nuchtere feitjes en puntjes van alledag de verheven doelen soms dwars. Kijk hoe lang er al gewerkt wordt aan de zonnepanelen op het wijkcentrum, ook al onderstreept Harry Visser, ‘de pa van’ en normaliter niet het type dat autoriteiten naar de mond praat, dat de samenwerking met de gemeente zeer goed is. En toch lukt het dan moeilijk om snel meters te maken – ook al heeft het er nu alles van weg dat de panelen op het wijkcentrum in west er snel liggen.

Nou, daarom dus die green deal. Het is zoveel als de afspraak, de ‘heilige opdracht’, aldus wethouder Bregman, om ‘samen grote stappen te maken’. Niet te stoppen als het praktisch en ingewikkeld wordt, maar elkaar te vinden om de grote lijnen, het einddoel, en net zo lang vast te houden en door te gaan tot die gerealiseerd is.

Primo – ‘met veel panden in de stad een logische partner’ – is de eerste die met de gemeente tekent voor de green deal. De gemeente zelf heeft overigens nog de meeste ‘daken’ in de stad in bezit. “Daar is nog weinig focus op geweest”, aldus Bregman. “Er nog wel wat te doen; dit is het begin van een grote opgave.”

Primo is ook gebruiker van de ruimte onder het dak, de gymzaal bij De Erker, waarop de honderdvijftig panelen komen te liggen. Vandaar de logica om de verschillende presentaties vanmiddag te bundelen in de Aleidastraat. Vandaar dat Ina Blans, Bregman en Ooijevaar met montere uitdrukking en een soort van trots, poseren met een zonnepaneel op het winderige dak. Met een green deal en global goals in gedachten. Bregman noemde gevraagd naar andere partijen met wie Schiedam ook dergelijke afspraken zou willen maken Siko, Woonplus, Frankeland en sportverenigingen.

Nog even terug naar de duurzaamheid in de wijk. De honderdvijftig feitelijke panelen zijn volgens Blans verdeeld in vijftienhonderd partjes waar de mensen in de wijk volgens het systeem van de postcoderoos ‘aandeelhouder’ van konden worden. “Vandaar dat we het goedkoop, op zoals het er nu naar uitziet 35 euro per paneeldeel kunnen houden. Ik heb al veel mensen gehad die één aandeel kochten.” Want ‘de buren’ in west hebben vaker niet dan wel het geld om al te duurzame ambities te huldigen. “Dat sociale aspect is belangrijk.” Het systeem van de postcoderoos maakt het deelnemers mogelijk om een teruggave van energiebelasting aan te vragen op de energie die zij thuis gebruiken. Blans: “En dat komt elke maand terug, vijftien jaar lang.” En de gebruikers van het wijkcentrum met gymzaal boeken een voordeeltje op de energierekening, ‘die we gaan verdelen tussen De Erker en Primo’, aldus Visser.

En een volgend project in De Erker staat al weer op til: slimme regentonnen, die het regenwater vasthouden. Dat scheelt wellicht een ondergelopen straat hier of daar, en zorgt voor water om de auto te wassen voor de buurt.

ps. De artikel is na eerste plaatsing aangepast: de panelen vragen een investering van 35 euro per paneeldeel, en niet per paneel.

Voor bovenstaand stuk hebben we dankbaar en met goedkeuring gebruik gemaakt van tekst van Schiedam24.

Over Energiek Schiedam

Energiek Schiedam maakt zich hard voor een energieneutrale stad in 2030, maar liever eerder. We doen dit door duurzame energieprojecten te realiseren, door mensen met een hart voor duurzaamheid bij elkaar te brengen en de gemeente te ondersteunen. Meedoen? Neem dan contact met ons op. Samen werken we aan een energieneutraal Schiedam!