default_mobilelogo

Het Schiedams Energie Collectie (SEC) werkt aan de bouw van tenminste twee windturbines in de stad, waarvoor de financiering zoveel mogelijk met Schiedamse deelnemers worden gerealiseerd. Zo blijven de opbrengsten óok zoveel mogelijk in Schiedam.

Met deze twee windmolens realiseert Schiedam haar afgesproken aandeel in het Windconvenant. Dat is onderdeel van verschillende afspraken die op regionaal en landelijk niveau zijn gemaakt. De Stadsregio Rotterdam zich garant gesteld om 150 MW (50 windmolens) te realiseren. Daarbij hebben de burgemeester en wethouders van Schiedam zich gecommitteerd aan realisatie van tenminste 6 MW aan vermogen, ofwel: twee windmolens op Schiedams grondgebied.

SEC zal deze molens (laten) bouwen, waarna Energiek Schiedam ze gaat exploiteren. Dat betekent dat er voor 4500 huishoudens groene energie beschikbaar komt: alle inwoners van Schiedam Zuid en -West. SEC rekent erop dat veel Schiedammers mee willen investeren. Nadat de leningen voor de bouw zijn terugbetaald blijft een windmolen immers nog jaren opbrengst leveren: de economische levensduur bedraagt vaak zo’n twintig jaar.

Stadgenoten worden daarom uitgenodigd om ook financieel deel te nemen in de molens, zodat de opbrengsten ten gunste komen aan de stad. Bij het eerder door SEC ontwikkelde project Zon op Wenneker is het benodigde investeringsbedrag van € 85.000 op deze wijze binnen 13 dagen tot stand gekomen!

Meer informatie over Wind op Vijfsluizen vind je hier.

windmolen vijfsluizen

Over Energiek Schiedam

Energiek Schiedam maakt zich hard voor een energieneutrale stad in 2030, maar liever eerder. We doen dit door duurzame energieprojecten te realiseren, door mensen met een hart voor duurzaamheid bij elkaar te brengen en de gemeente te ondersteunen. Meedoen? Neem dan contact met ons op. Samen werken we aan een energieneutraal Schiedam!