default_mobilelogo
Duurzame energie biedt kansen. Voor verbetering van de luchtkwaliteit, voor economische groei én direct voor je portemonnee. Wij van Energiek Schiedam stelden in september de Duurzame Zeven op: zeven kansen voor duurzame energie die voor de stad het verschil kunnen maken. Deze hebben we aangeboden aan de lokale Schiedamse politieke partijen, met het verzoek om deze op te nemen in hun partijprogramma.

We hebben alle programma’s doorgenomen en gekeken welke partijen de kansen hebben overgenomen. Geen van de partijen heeft de uitdaging aangenomen om met een ambitieuzere doelstelling te komen in haar partijprogramma. Wel zien we de 7 kansen in verschillende vormen terugkomen in de programma’s. Op basis hiervan kunnen we als Energiek Schiedam het stemadvies PvdA, GroenLinks of het CDA afgeven, als je wilt dat Schiedam economische vooruitgang boekt door middel van het verduurzamen van de stad.

Daar waar meeste partijen wel melding maken van het stimuleren van fietsen en aardgas weren uit nieuwbouwwijken, durft de PvdA net een stapje verder te gaan. Zo noemen zij het oprichten van een groen loket en het beter toegankelijk maken van informatie voor de burgers op het gebied van energiebesparing en -opwekking. Zij willen pioniers en duurzame initiatieven stimuleren en faciliteren en dagen de gemeente uit zelf het goede voorbeeld te geven door elektrisch te gaan rijden. GroenLinks en het CDA volgen de PvdA op de voet en wijden ieder een paragraaf aan de energietransitie. GroenLinks wil de komende raadsperiode al het gemeentelijke vastgoed energieneutraal maken en elke vergunningaanvraag toetsen aan duurzaamheidscriteria. Het CDA noemt concrete ambities ten aanzien van een gasloze toekomst en wil het stadskantoor van zonnepanelen voorzien.

DENK, D66, VVD en de SP besteden in hun programma aandacht aan duurzaamheid maar formuleren geen scherpe ambities. De overige partijen spreken in zeer passieve termen over duurzaamheid of besteden er in het geheel geen aandacht aan.

energiek label gemeenteraadsverkiezingen schiedam 2018

Over Energiek Schiedam

Energiek Schiedam maakt zich hard voor een energieneutrale stad in 2030, maar liever eerder. We doen dit door duurzame energieprojecten te realiseren, door mensen met een hart voor duurzaamheid bij elkaar te brengen en de gemeente te ondersteunen. Meedoen? Neem dan contact met ons op. Samen werken we aan een energieneutraal Schiedam!