default_mobilelogo
Afgelopen woensdag was voorlopig de laatste bijeenkomst van de Wijkenergiekgroep (WEG), een groep betrokken bewoners van de wijken Nieuwland en Groenoord, die een advies hebben uitgebracht over de te volgen route om van gas af te gaan. Ik, Inge Albregtse, heb de afgelopen maanden namens Energiek Schiedam deelgenomen aan de bijeenkomsten en nu de WEG zijn advies ingediend heeft, aangeboden vinger aan de pols te houden voor opvolging van het advies.

De gemeente heeft een GreenDeal gesloten met de overheid, samen met 29 andere gemeenten, om als eerste een aantal bestaande wijken te gaan voorzien van warmte zonder gasvoorziening. Nieuwland en Groenoord zijn hiervoor aangewezen. Met name door de vele hoogbouw zijn deze wijken uitermate geschikt om op een andere manier van warmte te voorzien.

Er is een intentieovereenkomst gesloten tussen een aantal partijen, waaronder de provincie, gemeente en Stedin om dit de komende jaren te gaan realiseren. Het projectteam dat hieruit ontstaan is heeft als een van de eerste acties een bewonersgroep bij elkaar gebracht, de Wijkenergiekgroep. Wij van ES vinden het geweldig dat de bewoners zo vroeg betrokken worden en hebben aangeboden als onafhankelijke adviseur op te treden. Dat resulteerde in het bijwonen van de bijeenkomsten en het schrijven van een advies.

De projectgroep heeft onderzoek laten doen naar de verschillende opties om deze wijken van warmte te voorzien. Daar kwam uit naar voren dat voor Groenoord aansluiten op de “leiding over noord”, de leiding die de warmte van de AVR naar Rotterdam brengt, met name voor de hoogbouw meest interessant is. Hierbij wordt rekening gehouden dat in de toekomst er mogelijkheden zijn om deze te voeden met duurzamere warmte. In Nieuwland is aansluiten ook een goede optie, maar minder makkelijk. Daarom zegt het onderzoeksrapport daar te wachten tot in Groenoord voldoende ervaring is opgedaan en in Nieuwland te starten met een aantal all-electric pilots.

De WEG heeft naar aanleiding van het onderzoeksrapport een advies uitgebracht. Hierin geeft zij aan zich te scharen achter deze aanpak en daarbij een aantal sterke aanbevelingen meegeeft. Keuzevrijheid wordt erg belangrijk gevonden, zowel voor de oplossing als voor leverancier. De woonlasten moeten op zijn minst gelijk blijven, maar bij voorkeur omlaag. Isolatie heeft de voorkeur boven aansluiten op een warmtenet. De bewoners zouden graag zien dat er zo veel mogelijk gestreefd wordt naar concurrentie op een warmtenet, zowel voor wie het aan mag leggen als wie er warmte aan gaat bieden. Het projectteam heeft het advies en aanbevelingen zeer serieus genomen. Afgelopen woensdag heeft zij een eerste reactie gegeven. Het advies en de reactie zal, zodra het openbaar is, op onze website komen te staan.

Naast het advies van de WEG hebben Energiek Schiedam en SEC ook een advies uitgebracht aan de projectgroep. Belangrijkste punten hierin zijn het vroeg betrekken van VVE’s, leren van de reputatie van het warmtenet in Rotterdam, de zorg van Eneco aan tafel in dit stadium en als het komt tot een monopolie zorgen dat er goede afspraken gemaakt worden. Het volledige advies kun je hier lezen.

Het traject heeft een mooi resultaat bereikt, maar was ook erg intensief. Vele leden van de WEG gaven aan dat ze het gevoel hebben gedaan te hebben wat gevraagd was en nu even afstand te willen nemen. Daarbij werd wel de zorg gedeeld dat het advies niet opgevolgd zou worden. Daarom heb ik aangeboden dat wij als coöperatie het traject op de voet volgen en vinger aan de pols houden. Het projectteam heeft verder toegezegd bijeenkomsten te zullen organiseren, die meer gericht zijn op de woonsituatie, dus grondgebonden versus hoogbouw, huur versus koop.

Wordt vervolgd.

Over Energiek Schiedam

Energiek Schiedam maakt zich hard voor een energieneutrale stad in 2030, maar liever eerder. We doen dit door duurzame energieprojecten te realiseren, door mensen met een hart voor duurzaamheid bij elkaar te brengen en de gemeente te ondersteunen. Meedoen? Neem dan contact met ons op. Samen werken we aan een energieneutraal Schiedam!