Energiek Schiedam nodigt met name Schiedammers uit - opnieuw - te investeren in Zon op Wenneker. We geven daartoe een obligatielening uit, met een gegarandeerd rendement dat voor veel potentiële deelnemers interessant kan zijn.

Op het Wennekerpand ligt al, sinds 2016, een zonnedak. De 203 panelen op het dak van het cultuurgebouw zijn destijds betaald door een veertigtal particulieren die één of meer panelen aanschaften. De energie die de panelen opwekken verkopen we sindsdien aan de stichting Wennekerpand, voor een vast bedrag. Daar gaat de schoen een beetje wringen. Het lijkt goed nieuws, en dat is het ook voor de gebruikers van het pand, dat de omhooggeschoten energieprijzen op de wereldmarkt en bij Nederlandse aanbieders, niet van toepassing zijn op het zonnedak. Maar indirect zijn er wel consequenties: de subsidie die wij ontvangen is gekoppeld aan de energieprijs. De SDE-stimuleringsregeling van de overheid bestond uit een gegarandeerde prijs voor de opgewekte kiloWatturen. Ook de vergoeding die we aan onze financiers betalen is wel gekoppeld aan de energieprijs.

Zodoende doet zich het spanningsveld voor dat we meer uitkeren aan de mensen die geld inlegden, maar niet meer inkomsten hebben. Afgelopen jaar werd bijvoorbeeld geen SDE-subsidie ontvangen op het project. Die situatie is op lange termijn niet houdbaar. De voor de hand liggende oplossing is de gebruikers van het pand meer in rekening te brengen, en contractueel kan dat, maar voor die weg kiezen wij niet. Want een belangrijk doel van het project is steeds geweest dat ook de Schiedamse gebruikers van de energie ervan profiteren. Het Wennekerpand zal gevraagd worden om een geringe prijsstijging.

In plaats daarvan kiezen we voor de weg naar voren. De financiering van de investering van ruim 85.000 euro zat in 2016 zo in elkaar dat de mensen die het geld voor de aanleg van het systeem inbrachten, dit na vijftien jaar in één keer terugbetaald zouden krijgen. Met ieder jaar daar bovenop dus een extra uitkering aan deze deelnemers, gekoppeld aan de energieprijs. In 2022 was dit bedrag, door de ontwikkelingen in energieland, ineens flink hoger: 5700 euro, tegen 2400 euro in het voorgaande jaar. Daar staan ruim 4000 euro aan inkomsten uit verkochte energie tegenover. Daarom gaan we deze oude lening nu in een keer aflossen. En met de nieuwe obligatielening opnieuw financieren. Omdat in de afgelopen zeven jaar al flink is weggezet voor de aflossing, is er nu niet meer dan 34.000 euro nodig. De nieuwe constructie heeft nog enkele andere voordelen, zoals verlaging van de kosten van uitvoering van de regeling.

We nodigen nu met name Schiedammers uit om in te stappen als financiers van het zonnedak. We mikken daarbij in eerste instantie op de bestaande deelnemers, die immers hun geld terugkrijgen maar dit wellicht opnieuw willen inleggen. Overigens een mits daarbij: de terugbetaling gebeurt op het moment dat de uitgifte is voltooid, dus mensen die door willen gaan moeten één maand overbruggen. Waar dit problematisch is, kunnen we voor een maatwerkoplossing zorgen.
Maar we nodigen voor de nieuwe obligatielening nadrukkelijk ook nieuwe deelnemers van harte uit; we willen het project ten goede laten komen aan de stad en zijn inwoners. Hoe meer verschillende deelnemers, hoe beter dus. Dit keer wordt niet langer vergoed op basis van de elektriciteitsprijs, maar met een vast rendement van vier procent. De looptijd van de lening is acht jaar.

De inschrijving is geopend. Bestaande leden kunnen direct inloggen op Econobis. Als nieuwe investeerder maak je binnen twee minuten een account aan. De sluitingsdatum is 30 september 2023.

Deze obligatie-uitgifte staat vanwege de geringe omvang en aard niet onder het toezicht van de AFM. Lees de prospectus dus goed door.

Meer informatie
Informatiedocument herfinanciering Zon op Wenneker
Voorwaarden obligaties Zon op Wenneker 2023

Volg ons

Over deze website

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.