default_mobilelogo
SEC werkt aan de bouw van tenminste twee windturbines in de stad. Het is de bedoeling dat deze met zo veel mogelijk financiering vanuit Schiedamse participanten worden gerealiseerd, ook de investeringen en opbrengsten blijven dan zoveel mogelijk in Schiedam.

De gemeente Schiedam is een belangrijke partner in het project.

De plannen komen voort uit verschillende afspraken die op regionaal en landelijk niveau zijn gemaakt. Volgens het Energie-Akkoord van september 2013. verplichten een groot aantal maatschappelijke partijen zich tot inspanningen om voor 2020 tot de realisatie van windmolens op land die goed zijn voor een gezamenlijke capaciteit van 6000 MW. Door middel van het Windconvenant heeft de Stadsregio Rotterdam zich garant gesteld voor 150 MW; burgemeester en wethouders van Schiedam hebben zich daarbij gecommitteerd aan realisatie van tenminste 6 MW aan vermogen op Schiedams grondgebied. Zes megawatt betekent twee windmolens. In de huidige plannen zullen die verrijzen op de bedrijventerreinen van Schiedam-West, aan de Nieuwe Waterwegstraat en op Vijfsluizen.

SEC zal deze molens (laten) bouwen en gaan exploiteren. Dat betekent dat er voor 4500 huishoudens groene energie beschikbaar komt, dat zijn alle inwoners van Schiedam Zuid en -West. SEC rekent er verder op dat veel Schiedammers willen deelnemen in de molens; de kosten van de bouw zijn na een x-aantal jaar immers terugverdiend.

SEC beoogt dat de opbrengsten niet wegvloeien naar (grote) energieconcerns, maar ten gunste komen van de stad Schiedam. Stadgenoten worden daarom te zijner tijd bijzonder uitgenodigd om ook financieel deel te nemen in de molens. Bij het project Zon op Wenneker is het benodigde investeringsbedrag van € 85.000 op deze wijze binnen 13 dagen tot stand gekomen!

Over Energiek Schiedam

Energiek Schiedam maakt zich hard voor een energieneutrale stad in 2030, maar liever eerder. We doen dit door duurzame energieprojecten te realiseren, door mensen met een hart voor duurzaamheid bij elkaar te brengen en de gemeente te ondersteunen. Meedoen? Neem dan contact met ons op. Samen werken we aan een energieneutraal Schiedam!