Wonen zonder energierekening, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en zo veel mogelijk CO2 gereduceerd gebouwd. Geen lemen hut, maar een bijzonder huis om in te wonen. Dat was de doelstelling bij de bouw van het eerste Active House van Schiedam. Met de bestaande stad als context.

De woning wekt voor verwarming, warm water en ventilatie, maar ook het volledige huishoudelijke verbruik net zoveel energie lokaal op als zij verbruikt. Voor dit gasloze concept is het energieverbruik van de woning zo laag mogelijk gehouden. Dit stelde hoge eisen aan isolatiewaardes en de kwaliteit van uitvoering. Active House is een internationaal principe dat voorziet in het maximaliseren van het wooncomfort, door een goede oriëntatie op het licht, eenvoudige, natuurlijke ventilatie en een gezonde woning door het zo veel mogelijk vermijden van schadelijke bouwmaterialen. Het ontwerp is daarbij geen eco-woning, maar maakt zoveel mogelijk gebruik van principes, die ook op te schalen zijn naar grotere en seriematige projecten.

Familie von Meding: "Met de bouw van dit huis is voor ons een droom gerealiseerd. Wij ervaren het als een bevoorrechte positie, dat wij, midden in de stad, met een gezin, een eigen huis kunnen hebben. Een huis dat precies past bij hoe wij graag willen leven. Belangrijk voor ons was daarbij, om het milieu zo min mogelijk te belasten: Zowel voor de bouw van de woning, als ook voor ons toekomstige verbruik. Buiten ons woongeluk was ons doel om duurzaam bouwen toegankelijker te maken. Veel mensen komen kijken naar ons chique huis en kijken ons dan verbaasd aan, als wij vertellen dat we geen energierekening hebben!"

Op de website van Duco lees je meer over deze bijzondere woning. 

reimar

Volg ons

Over deze website

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.